Wadlopen voorwaarden

Op tochten van Wadlopenmetrob.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 

Betaling en annulering

Het verschuldigde bedrag voor deelname aan een tocht moet uiterlijk twee weken na aanmelding van de tocht ontvangen zijn. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de tocht wordt het volledige totaalbedrag teruggestort. Bij annuleringen die later  binnenkomen, vindt geen restitutie plaats.

Tochten kunnen te allen tijde door de gids geannuleerd worden indien er te weinig deelnemers zijn of indien de weersomstandigheden dit vereisen. In deze gevallen wordt het volledige totaalbedrag teruggestort. Door de deelnemers gemaakte andere kosten worden niet vergoed.

Tijdens de tocht

Deelnemers moeten gekleed gaan volgens de kledinginstructies (zie linkje). Is dit niet het geval, dan kan deze persoon deelname aan de tocht geweigerd worden. Er vindt geen restitutie plaats en geen vergoeding van eventuele andere gemaakte kosten.

Aanwijzing van de gids moeten te allen tijde worden opgevolgd. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de gids kan betekenen dat de tocht gestaakt wordt.

Het minimale aantal deelnemers per tocht is 8 personen. Met minder dan 8 aanmeldingen gaat een tocht in principe niet door.  In overleg met de gids kan een tocht met minder mensen toch gelopen worden, als het minimale bedrag (10 x de prijs van de tocht) door de deelnemers wordt betaald.

De minimale leeftijd voor een eilandtocht is 14 jaar, voor de zwerftocht 10 jaar.

Tijdens het wadlopen is het gebruik van alcohol verboden.

Natuurbescherming

Het waddengebied valt onder de  Natuurbeschermingswet (1998). Wadlopenmetrob houdt zich aan deze wetgeving.

Aansprakelijkheid

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van hun fysieke toestand.

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk de bescherming van hun eigendommen. Wadlopenmetrob is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of nat worden van spullen tijdens en na een tocht.

Bij groepsaanmeldingen is de aanmelder verantwoordelijk voor de betaling en zorgt de aanmelder ervoor dat alle groepsleden geïnformeerd worden over de tocht en de voorwaarden van wadlopenmetrob.