Wadlopen

Genieten van wadlopen kan op veel manieren. Voor de een is het een lekker dagje weg met vrienden of collega’s, voor een ander is het even lekker je hoofd leegmaken, een moment van bezinning.

 

wadlopen
Het kan een sportieve prestatie zijn, of het ontdekken van een uniek stukje natuur.

We beginnen met lopen op het moment dat het water in de Waddenzee door de zeegaten aan het wegstromen is naar de Noordzee. We lopen dus over de zeebodem: meestal harde zandplaten, maar onder de kust ook vaak slik. Afhankelijk van de tocht die we lopen, kan de sliklaag variëren van enkele centimeters tot  kniehoogte. Om een eiland of wadplaat te bereiken, moeten we bij sommige tochten wel tot ons middel door geulen te waden. Aan een nat pak is niet te ontkomen. Net zomin als aan vieze voeten. Het hoort bij wadlopen.

Met onze voeten in het slik of het water genieten we nog meer van de natuur om ons heen. We maken er eigenlijk zelf deel van uit. De weidsheid van het Waddengebied is overweldigend en uniek. Een ongerept stuk natuur in Nederland waar de zee en de wind vrijelijk hun gang kunnen gaan.

Vanwege zijn unieke natuurwaarden is het Waddengebied aangewezen als Waddenzee Werelderfgoed. Het Waddenzeegebied heeft een grote ecologische waarde. Er zijn heel veel verschillende soorten planten en dieren te vinden. Met het getij stromen enorme hoeveelheden water, slib en zand heen- en weer. Samen met de wind vormen die een bijzonder landschap van eilanden, wadplaten en geulen.